top of page

Nasz projekt

Poprzez współpracę międzynarodową wspieraną dofinansowaniem chcemy osiągnąć:

  • poprawa pozycji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez wykorzystanie wysokiej jakości stosowanych metod i narzędzi nauczania

  • wzbogacić instytucje poprzez wykorzystanie tych nowych narzędzi

  • sprzęt teleinformatyczny do nauczania w edukacji wczesnoszkolnej,

  • modyfikować programy nauczania badając u naszych partnerów metody i podejścia do nauczania kompetencji kluczowych, inteligencji emocjonalnej i rozwiązań proekologicznych w instytucjach i przestrzeniach,

  • podkreślenie roli kadr pomocniczych we wczesnej edukacji poprzez zaangażowanie w realizację projektu , zwiększenie ich motywacji i samorozwoju

  • zwiększyć rolę i prestiż każdej instytucji w swoich miastach oraz jakość pracy poprzez współpracę międzynarodową.

Realizując projekt na arenie międzynarodowej chcemy osiągnąć:

  • modyfikacja programów nauczania i ich realizacja poprzez działania oparte na potrzebach uczenia się dzieci z różnych środowisk kulturowych, rozwijanie znajomości języków obcych oraz wprowadzanie nowych metod i strategii nauczania  w celu poprawy jakości nauczania wczesnoszkolnego .

  • eliminować rutynowe czynności, tworzyć narzędzia wyzwalające kreatywność w nabywaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, społeczności, środowiska i języków

  • wspierać nabywanie umiejętności i kompetencji kluczowych poprzez poprawę wyników w nauce i osiągnięcie sukcesu; wzbogacić ofertę edukacyjną instytucji poprzez działania projektowe oraz budowanie nowych ekologicznych przestrzeni, wymiany nauczycieli, nowe metody nauczania, angażując wielu nauczycieli i personel pomocniczy w każdej instytucji.

  • tworzyć współpracę międzynarodową poprzez e-maile, narzędzia ICT i spotkania. Doświadczenie pokazuje nam, że tego typu relacje mogą być długotrwałe.

bottom of page