top of page

Mūsu projekts

Ar starptautiskās sadarbības palīdzību, ko atbalsta finansējums, vēlamies sasniegt sekojošo:

  • uzlabot agrīnās izglītības skolotāju stāvokli, izmantojot augstas kvalitātes mācību metodes un pielietotos instrumentus

  • bagātināt iestādes, izmantojot šos jaunos instrumentus

  • IKT aprīkojums, ko mācīt agrīnā izglītībā,

  • pārveidot mācību programmas, pārbaudot mūsu partneru metodes un pieejas pamatkompetenču, emocionālās inteliģences un videi draudzīgu risinājumu mācīšanai iestādēs un telpās,

  • izcelt atbalsta personāla lomu agrīnajā izglītībā, iesaistoties projekta  realizācijā, paaugstināt viņu motivāciju un pašattīstību

  • starptautiskās sadarbības ceļā palielināt katras institūcijas lomu un prestižu savā pilsētā un darba kvalitāti.

Īstenojot projektu starptautiski, vēlamies sasniegt:

  • mācību programmu modificēšana un to ieviešana, izmantojot aktivitātes, kuru pamatā ir dažādu kultūras apstākļu bērnu mācīšanās vajadzības, svešvalodu prasmju attīstīšana un jaunas mācību metodes un stratēģijas , lai uzlabotu agrīnās bērnības mācīšanas kvalitāti. .

  • likvidēt ikdienas darbības, izveidot rīkus, lai rosinātu radošumu, apgūstot pamatkompetences matemātikā, sociālajā, vides un valodās

  • atbalstīt prasmju un pamatprasmju apguvi, uzlabojot mācību rezultātus un gūstot panākumus; bagātināt iestāžu izglītības piedāvājumu, izmantojot projektu aktivitātes un veidojot jaunas videi draudzīgas telpas, skolotāju apmaiņu, jaunas mācību metodes, iesaistot daudzus skolotājus un atbalsta personālu katrā iestādē.

  • veidot starptautisku sadarbību, izmantojot e-pastu, IKT rīkus un sanāksmes. Pieredze rāda, ka šāda veida attiecības var būt ilgstošas.

bottom of page